Organization of "Catch the wind in your sails" event

Сдружение "Яхт Клуб Порт Бургас"  отправя покана за избор на изпълнител за реализацията на дейности по проект "ХВАНИ ВЯТЪРА В ПЛАТНАТА" по "Програма за Морско Дело и Рибарство" по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.126 - МИРГ „Бургас – Камено”,  Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ „Бургас-Камено“ - Организиране на събитие "ХВАНИ ВЯТЪРА В ПЛАТНАТА"

Файлове: