Държавно Първенство - Неолимпийски класове 2016

Държавно Първенство - Неолимпийски Класове 2016 

Домакин: Яхт Клуб "Порт Бургас" 

Снимки: Кристина Саръстова, Красимир Наумов 

 

Всички изображения са собственост на Яхт Клуб "Порт Бургас" и са обект на авторски права! 

Законови действия ще бъдат предприемани срещу трети лица, при употребата на съдържанието без изричното съгласие на собственика!