Управителен съвет

Управителен съвет:

Евгений Мавродиев - Председател

Красимир Стойчев - Зам. председател

Илиан Тенекеджиев - Секретар

Станислав Касъров - член

Красимир Наумов - член

Димитър Шангов - член

Михаил Копанов - член

Контролен Съвет:

Стойчо Димов - Председател

Красимир Брадев - член

Искра Йовкова - член