Спортно ветроходство за Начинаещи 2019

Яхт Клуб "Порт Бургас" обяви началото на кампания за набиране на деца за начално обучение по ветроходство.

Децата е желателно да бъдат на възраст между 7 и 10 години. В течение на годините и многото опит, натрупан през нашата над 40 - годишна история като клуб, знаем, че това е възрастта, в която децата могат да възприемат нашия комплексен спорт!

Защо точно Ветроходство? 
Причините са много. Ветроходството, както вече споменахме, е изключително комплексен спорт, който съчетава физичека и тактическа част. Развитието на които изисква познания и умения, както по физическа култура, така и по математика, метерология, физика и други науки, нужни за управлението на ветроходна яхта.
Ветроходството развива още качества като: съобразителност, решителност, преценка на риска, адаптивност и общителност, които са основни градивни елементи в развитието на личността. 

Ние от Яхт Клуб "Порт Бургас" държим да е ясно, че за нас е най-важно нашите възпитаници и състезатели да са преди всичко деца и младежи с добре развита ценностна система, като победата на всяка цена не е цел а следствие от знания, умения и много, много часове труд. 

На децата завършили успешно обучението, ще бъде поетапно давана възможност да се включат в състезателният отбор в подходящ за тях момент.

Ако мислите, че ветроходството е подходящо за Вашето дете, моля свържете се с нас чрез контаките под текста!

Очакваме Ви! 

За Конакти:

Facebook: @YCPORTBOURGAS
Email: manager@yachtclubportbourgas.org 
Mobile: +359 84967244