Картотека 2016

Във връзка с нововъведените правила за картотекиране на членовете на всички ветроходни клубове в България, 

Ръководството на Яхт Клуб-"Порт Бургас" уведомлява,че всички членове следва да внесат по 10.00 Лева за да бъдат картотекирани. 

За контакт : Иван Василев, Коста Стергидов, Илиан Тенекеджиев